Omega-3 och hjärnfunktionen hos barn och ungdomar

Det har utförts grundlig forskning kring effekterna av omega-3 samt hypotesen kring att omega-3 kan förbättra vakenhet och kognitiv prestanda samt potentiellt ha effekt vid adhd. En av de förklaringar till effekten som har föreslagits bygger på cellmembranens höga halt av lipider och den viktiga funktion som omega-3 fyller för att hjärnan och nervsystemet ska utvecklas och fungera optimalt. Lipider är nödvändiga för hjärnans kognitiva funktioner. Ungefär 35 % av lipiderna i våra hjärnor är fleromättade fettsyror, främst EPA och i synnerhet DHA. 

Vad säger forskningen?

Enligt observationsstudier kan det finnas ett samband mellan låga nivåer av omega-3 i blodet och en ökad sannolikhet för adhd och andra kognitiva svårigheter. Studier tyder på att barns koncentrationsförmåga ökar och att deras kognitiva problem kan hållas bättre under kontroll när halten av EPA + DHA i blodet höjs. 

Studierna tyder på, att en låg nivå av omega-3 är förknippat med ökad sannolikhet för nedsatt uppmärksamhet och försämrad kognitiv förmåga hos barn.

Kan omega-3 kombineras med läkemedelsbehandling?

Omega 3- och fiskoljekapslar ska aldrig tas i kombination med läkemedel, utan att man först rådgör med läkare eller annan sjukvårdspersonal. 

Kognitiva svårigheter och funktionsnedsättningar hos barn kräver en mångfasetterad strategi där varje aspekt av behandlingen är viktig, och forskning om omega-3 i samband med vakenhet och kognitiv prestanda pågår kontinuerligt inom detta område. Kosttillskott ska alltid användas som en del av en balanserad kost och inte som ersättning för en sådan. Om intaget av omega 3-olja är lågt kan kosttillskott vara en lösning.