Omega-3 och nedstämdhet

Olycklig, nedstämd, ointresserad av det mesta ... så kan det kännas ibland, särskilt på vintern! Du bör be vänner och sjukvården om hjälp omgående. Nedstämdhet går att tackla på många olika sätt. Det kan hjälpa med fysisk träning och att tala om problemen, men även kosten kan ha stor betydelse för humöret och energin. 

Kostfaktorer och kosttillskott

Flera studier pekar på att fysisk aktivitet och kostfaktorer är viktiga för humöret och välbefinnandet och har en gynnsam inverkan på sömn, stämningsläge och oro. Även omega-3-tillskott har undersökts.  Nya studier visar att kosttillskott med mer EPA än DHA hade en humörhöjande effekt hos deltagarna i studien. 

EPA-rika tillskott var effektiva för studiedeltagare som kämpade med sänkt stämningsläge, men även för dem som hade allvarligare problem med nedstämdhet och sorgsenhet.

Hur verkar omega-3-fettsyror?

Intaget av fet fisk eller fiskoljetillskott bevarar den vita substansen i centrala nervsystemet, den del som ansvarar för överföringen av nervsignaler. DHA främjar nervbanornas funktion genom att bädda in sig i de skidor som omger kontaktpunkterna mellan två nerver. Det förbättrar kommunikationen mellan nerverna och även överföringen via serotonin, som är den signalsubstans som påverkar humöret.

Om du känner dig nedstämd, likgiltig och påtagligt sorgsen ska du vända dig till läkare eller sjukvårdspersonal. De kan ge dig råd om kosttillskott med omega-3 kan vara ett alternativ för dig. 

Källor
Bozzatello P, Rocca P, Mantelli E, Bellino S. Polyunsaturated Fatty Acids: What is Their Role in Treatment of Psychiatric Disorders? Int J Mol Sci 2019; 20(21).
- Deacon G, Kettle C, Hayes D, Dennis C, Tucci J. Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression. Crit Rev Food Sci Nutr 2017; 57(1):212-223.
- Firth J, Teasdale SB, Allott K, Siskind D, Marx W, Cotter J, Veronese N, Schuch F, Smith L, Solmi M, Carvalho AF, Vancampfort D, Berk M, Stubbs B, Sarris J. The efficacy and safety of nutrient supplements in the treatment of mental disorders: a meta-review of meta-analyses of randomized controlled trials. World Psychiatry 2019; 18(3):308-324.
- Guu TW, Mischoulon D, Sarris J, Hibbeln J, McNamara RK, Hamazaki K, Freeman MP, Maes M, Matsuoka YJ, Belmaker RH, Jacka F, Pariante C, Berk M, Marx W, Su KP. International Society for Nutritional Psychiatry Research Practice Guidelines for Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Major Depressive Disorder. Psychother Psychosom 2019; 88(5):263-273.
- Liao Y, Xie B, Zhang H, He Q, Guo L, Subramaniapillai M, Fan B, Lu C, Mclntyer RS. Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. Transl Psychiatry 2019; 9(1):190.